Informace k školnímu roku 2023-24 najdou rodiče na našich webových stránkách a prostřednictvím emailů, které obdrží do konce srpna 2023.

Seznamy, v kterých třídách se budou děti ve školním roce 2023-24 vzdělávat, budou vyvěšeny od pondělí 28.8.2023 na všech vchodových dveřích jednotlivých budov mateřské školy.

Vzhledem k věkovému složení dětí celé mateřské školy jsme vytvořily smíšené třídy, Díky projektu OP JAK pokračuje v MŠ školní asistent. Nadále pokračuje i asistent pedagoga.

Vše jsme činili s ohledem zajistit co nejkvalitnější předškolní vzdělávání.

Přejeme dětem, rodičům, personálu MŠ úspěšné zahájení školního roku s respektem a pochopením.