ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 23

říjen

 • návštěva dopravního a víceúčelového hřiště MŠ Pošumavská dle plánu

listopad

 • úklid školní zahrady s dětmi a rodiči
 • příprava na Vánoce

prosinec

 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka

leden

 • pohádka pro děti hraná učitelkami MŠ

únor

 • karneval v MŠ – dopolední program
 • malý koncert pro děti a s dětmi– učitelky hrají dětem – kytara, klavír, flétna, harmonika, kontrabas

březen

 • příprava na Velikonoce
 • Máme rádi knížky – program pro děti se zaměřením čtenářskou pregramotnost

duben

 • příprava na Den matek
 • oslava Dne země
 • plavecký kurz pro nejstarší děti 
 • návštěva DDM Tachov – krtci, rybky

květen

 • oslava Dne matek
 • návštěva ZUŠ Tachov, dramatického kroužku 

červen

 • oslava Dne dětí
 • rozloučení budoucích školáčků
 • návštěva tachovského zámku – krtci, rybky
 • opékání buřtíků na školní zahradě
 • sportovní den
 • výlet dle domluvy – jednotlivé třídy