ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023 – 24

                            

říjen

 • návštěva dopravního a víceúčelového hřiště MŠ Pošumavská dle plánu

 

listopad

 • setkání s hasiči
 • úklid školní zahrady s dětmi a rodiči
 • prožití adventu

 

prosinec

 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka
 • předvánoční odpoledne s rodiči a dětmi

 

leden

 • pohádka pro děti hraná učitelkami MŠ
 • návštěva ZŠ

 

únor

 • karneval v MŠ – dopolední program
 • malý koncert pro děti a s dětmi– učitelky hrají dětem – kytara, klavír, flétna, harmonika, kontrabas

 

březen

 • prožití velikonočních svátků
 • Máme rádi knížky – program pro děti se zaměřením čtenářskou pregramotnost

 

duben

 • oslava Dne země
 • plavecký kurz pro nejstarší děti
 • program Chovejme se bezpečně – spolupráce s Městskou policií Tachov
 • návštěva dopravního a víceúčelového hřiště MŠ Pošumavská dle plánu

 

 

květen

 • setkání s rodiči a vystoupení dětí

 

červen

 • oslava Dne dětí
 • návštěva ZUŠ Tachov
 • rozloučení budoucích školáčků
 • návštěva tachovského zámku – krtci, rybky, motýlci, krtci
 • opékání buřtíků na školní zahradě
 • sportovní den
 • výlet dle domluvy – jednotlivé třídy

V průběhu školního roku 2023-24 bude předškolní vzdělávání dětí průběžně doplňováno o kulturní program (divadlo, koncert, kouzelník apod.) dle aktuální nabídky.