Vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními

V rámci předškolního vzdělávání v naší MŠ probíhá i vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními.
Součástí pedagogického personálu je asistent pedagoga a školní asistent.