O školce

Charakteristika školy:

Naše mateřská škola zahájila svoji činnost 01.09.1978. Je postavena do svažitého terénu, typicky sídlištní, skládá se ze čtyř barevných budov s plochými střechami. Jednotlivé budovy jsou propojené spojovacími chodbami. Průběžně MŠ procházela úpravami (oprava střech, výměna vchodových dveří, likvidace dvou teras, nový topný systém a výměna osvětlení, zateplení budov, barevná výmalba budov).

Zahrada MŠ je členitá se spoustou zeleně a poskytuje možnosti využití terénu. Ve školním roce 2022/23 byly zahájeny úpravy a revitalizace zahrady na základě projektové dokumentace „Hurá na zahradu“. Vhodným doplněním zeleně a nových herních prvků získá školní zahrada větší účelnost a různorodost pro podporu vzdělávání, pohybu a relaxace dětí při pobytu venku.

Organizační struktura MŠ:

1. provozní budova – zelená: kuchyně, prádelna, sušárna, ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ

2. patrová budova – žlutá: třídy motýlků a krtečků

3. budova – modrá: třída rybiček

4. budova – oranžová: třídy berušek a stonožek

Pojmenování tříd odpovídá výzdoba oken a prostor jednotlivých tříd.

Z historie:

Třídy berušek a stonožek byly původně jesle, které byly v roce 1991 zrušeny. Od této doby je MŠ pětitřídní.

V letech 1999 – 2002 byly díky nižšímu počtu přijatých dětí do MŠ v provozu 4 třídy.

Od školního roku 2003 – 04 je v provozu 5 tříd.

Zaměstnanci MŠ školní rok 2023-24:

Pedagogický personál:

třída Berušky: 3 – 4 let                      

Ludmila Leheňová – učitelka MŠ

Jana Packanová – učitelka MŠ

Jana Solčanská – asistent pedagoga

 

třída Stonožky: 3 – 4 let

Pavlína Bendová – učitelka MŠ

Monika Nováková – učitelka MŠ

Ivana Chejnovská – asistent pedagoga

 

třída Motýlci: 4,5 – 6 let

Zuzana Haníková – ředitelka MŠ

Radka Řasová  – učitelka MŠ

Kateřina Brunátová – učitelka MŠ

 

třída Krtci: 4,5 – 7 let            

Iveta Jeřábková – učitelka MŠ

Michaela Krausová – učitelka MŠ

 

třída Rybky: 4,5 – 7 let

Marie  Honsigová – učitelka MŠ

Aneta Kliková – učitelka MŠ

Nicole Suttá – asistent pedagoga

 

Silvie Sintová – školní asistent MŠ

 

Provozní personál:

Naďa Pašková – školnice

Jitka Zavacká – uklízečka

Hana Gajdicová – uklízečka

 

Personál ŠJ:

Alena Michálková – vedoucí ŠJ

Vladislava Liebscherová – kuchařka

Romana Janovcová – kuchařka

Petra Benešová – pracovnice provozu

 

 

Plán oprav, služeb v MŠ – rok 2023,…….

  • obnova školní zahrady, zahradních prvků, herních koutků apod. – projektové dokumentace „Hurá na zahradu“
  • nová dlažba ve vchodových prostorách všech budov
  • nátěr střech spojovacích chodeb
  • úprava schodišť ve spojovacích chodbách
  • řešení prostoru atria MŠ

 

Pořízení DDHM

  • obnova IC techniky
  • vybavení šaten učitelek