novinky ze školky:

05.01.2024 Jak jsme prožili oslavu tří králů…

V pátek 5.ledna 2024 se nesl celou školkou zpěv králů. Poté, co králové ze třídy Rybiček navštívili všechny třídy ve školce, vydali se i do Domova seniorů Panorama. Ve skutečnosti bylo králů více než tři a svým zpěvem popřáli zdraví, štěstí a dlouhá léta. Babičkám a...

Zahájení roku 2024 v naší školce

V úterý 2.ledna 2024 jsme se znovu sešli v MŠ po vánočních svátcích. Jsme rádi, že jsme se sešli ve zdraví a přejeme všem, aby rok 2024 přinesl mnoho dobrého, zdraví a vzájemné pochopení.

Krtečci, Rybičky a Motýlci putovali do Betléma

V úterý 20.12.2023 se vydaly nejstarší děti ze tříd Krtečků, Motýlků a Rybiček na dlouhou cestu do Betléma. V muzeu pro ně připravily děti a paní učitelky ze ZŠ Kostelní překrásné představení plné vánočního poselství a tradičních českých koled.  Betlém, který ožíval...

Vánoční atmosféra v naší školce  

Děti ze třídy Krtečků a Rybiček připravily pro rodiče a prarodiče vystoupení s písněmi, básněmi, hrami a tanečky.Ve třídě Motýlků se uskuteční setkání s rodiči v novém roce.Děti s rodiči ze tříd Berušek a Stonožek se sešly při rozsvícení vánočního stromečku. Vánoční...

Motýlci na zámku

Ve čtvrtek 14.12.2023 se děti ze třídy Motýlků vypravily do krásně vánočně vyzdobeného tachovského zámku, kde se dozvěděli něco málo o historii zámku, vánočních zvycích, pečení cukroví a navštívili dokonce i místní peklo, naštěstí už bez čertů. Některé děti zde byly...

Krtečci zpívali seniorům

Ve čtvrtek 14.12.2023 děti ze třídy Krtečků zpívaly v Domově pro seniory Panorama pásmo zimních a vánočních písní a básní. Děti předaly babičkám vánoční přání, které vyrobily děti z celé MŠ. Babičky za vystoupení darovaly dětem ručně vyráběné panenky. Nakonec si děti...

Krtečci v kině Mže

Dne 12. 12.2023 se děti ze třídy Krtečků vypravily relaxovat do kina Mže při vánočních pohádkách. Cesta byla dlouhá, ale děti to zvládly na výbornou. Děti měly možnost shlédnou pohádku: „O čertovi“, „Jak to bylo na Mikuláše“, „ Zpívejte s námi“ a „ Zahrádka pod...

Rybičky pekly cukroví v Domově seniorů Panorama

7.12.2023 strávily děti ze třídy Rybiček předvánoční dopoledne v Domově seniorů Panorama. Celé dopoledne se neslo v duchu vůně Vánoc a tónů vánočních koled. Děti, babičky a dědečkové společně váleli, vykrajovali a pekli vánoční cukroví. Provoněné dopoledne přineslo...

Mikuláš v MŠ

5.12.2023 navštívil naši školku Mikuláš, čert a anděl. Děti měly pro strach uděláno, protože moc nezlobí😊. Návštěvě zazpívaly čertovské a mikulášské písničky a za odměnu jim Mikuláš s andělem předali nadílku.

21.11.2023 – Krtečci a Rybičky v kině Mže

V úterý 21.listopadu 2023 si užily děti ze tříd Krtečků a Rybiček v kině pásmo několika animovaných filmů z cyklu Mimi a Líza. Krásné a dobrodružné příběhy plné přátelství nakonec rozzářily světla nejenom na vánočním stromku, ale i oči všech...

20.11.2023 Motýlci v kině Mže

V pondělí 20.11. 2023 navštívily děti ze třídy Motýlků kino Mže, kde na ně čekala pohádka O chytrém Honzovi a krásné Madlence. Veselá pohádka  plná krásných písniček se dětem moc líbila.

14.11.2023 – společný úklid zahrady MŠ

V úterý 14.listopadu 2023 se nám podařilo uklidit celou naši školní zahradu. Vše jsme zvládli jen díky velké a usilovné pomoci rodičů a dětí. Úklid  provázelo nejenom úsilí, ale i týmová spolupráce, dobrá nálada a nadšení. I počasí nám příálo. Malí i velcí pomocníci...

Setkání dětí a seniorů aneb „Hrajeme si v každém věku“

V úterý 24.10.2023 část dětí ze třídy Rybiček strávila dopoledne s babičkami a dědečky v Domově pro seniory Panorama. Společně si zahráli stolní hry, skládali puzzle, prohlíželi si knížky a povídali si. Užili si příjemné chvíle, a protože se všem společné hry líbily,...

Florbal ve školce

V pátek 29.září 2023 si děti ze třídy Rybiček a Krtečků vyzkoušely florbalový trénink. Naši školku navštívili trenéři z Florbalového klubu Tachov. Děti se rozcvičily, zahrály si několik zábavných sportovních her a seznámily se s pravidly florbalu. Na závěr se konal...

Rybičky a Krtečci v kině Mže 18.10.2023

Sněhurku a sedm trpaslíků znají děti z filmových pohádek, ale tentokrát měly možnost vidět tuto pohádku zpracovanou jako divadelní představení. Celým příběhem děti provedli dva klauni. V pohádce nechyběla ani legrace a veselé písničky. První letošní cestu do kina a...

Motýlci v kině

Děti od Motýlků v pátek 29.září 2023 navštívily kino Mže, kde společně s dětmi s ostatních školek zhlédly krásnou pohádku „S čerty nejsou žádné žerty” v divadelním provedení Metropolitního divadla. Pohádka se dětem moc líbila, bylo v ní mnoho krásných písniček, napětí...

Návštěva DDM Mraveniště

V úterý 29.září 2023 si nejstarší děti ze tříd Krtečků a Rybiček užily dopoledne plné zábavy v DDM Mraveniště. Děti měly možnost si vyzkoušet náčiní v tělocvičně, boxovací pytel, cvičení s hudbou i lezení na horolezecké stěně. V herně potom zjistily, jak naprogramovat...

Školní rok 2023-24

Informace k školnímu roku 2023-24 najdou rodiče na našich webových stránkách a prostřednictvím emailů, které obdrží do konce srpna 2023. Seznamy, v kterých třídách se budou děti ve školním roce 2023-24 vzdělávat, budou vyvěšeny od pondělí 28.8.2023 na všech...

Závěrečné besídky na rozloučenou se školním rokem

Na konci května a během června proběhly ve všech třídách besídky pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly. pohodové setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky. Děkujeme dětem i učitelkám jak vše...

Opékání buřtů, výlety do okolí

Během května a června si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ . Zároveň jsme uskutečnili i výlety do okolí. S baťůžkem s jídlem na posilněnou jsme se vydávali na Minerálku, kde jsme ochutnali pramen, mezi...

13.6.2023 – rozloučení s budoucími školáky

V úterý 13.6.2023 se loučily s mateřskou školou naše nejstarší děti. Po dvou letech proběhlo toto znovu v kině Mže, kde nám zástupci našeho městského úřadu připravili vše tak, aby rozloučení bylo opravdu slavnostní. Zazpívali nám děti z přípravky...

8.6.2023 – Hravě a bezpečně MŠ Pošumavská

Večtvrtek 8.6.2023 se 10 dětí ze třídy motýlků vydalo na dopravní hřiště do MŠ Pošumavská. Pro desetičlenné skupiny dětí ze všech tachovských školek byl připraven poučně zábavný program se zaměřením na dopravní výchovu a 1.pomoc. Bylo to příjemně strávené dopoledne....

7.6.2023 – návštěva ZUŠ

Nejstarší děti ze třídy Rybiček a Krtečků navštívily ve středu 7.6.2023 Základní uměleckou školu Tachov, kde měly možnost nahlédnout do studijních oborů. V literárně dramatickém oboru se zájmem zhlédly pohádku ,,Kocour v botách „. V tanečním oboru podpořily své...

1.6.2023 Den dětí

Ve slavnostní atmosféře s připomenutím výročí MŠ – 45 let se konala na naší zahradě oslava Dne dětí. Letos vše probíhalo za přítomnosti a aktivní účasti vedení a členů tachovského florbalového oddílu. Vše se vydařilo, děti , rodiče i přátelé MŠ odcházeli spokojeni,...

Opékání buřtů

Během května a prvních dní v červnu si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ v doprovodu dětské hudby, tance, soutěží a dalších her.

30.5.2023 – návštěva dopravního hřiště MŠ Pošumavská

V úterý 30.5. navštívily dětské dopravní hřiště v MŠ Pošumavská, kde měly možnost zapůjčení koloběžek a vozítek a zahrát si tak na řidiče se získáním vědomostí silničního provozu – poznávání dopravních značek, světelné křižovatky, kruhového objezdu a zmenšené modelové...

Závěrečné besídky na rozloučenou se školním rokem

Na konci května a začátku června proběhly ve všech třídách vystoupení dětí se svým programem pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly. Příjemné setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky....

24.5.2023 Děti zpívaly v domově seniorů

Ve středu 24.května děti ze třídy Rybiček přišly potěšit babičky a dědečky do Domova seniorů Panorama. Připravily si pro ně pásmo písní, básní a tanečků s jarní tématikou. Babičky a dědečkové si s dětmi zazpívali a společné chvíle si všichni užili...

12.5.2023 – návštěva ZUŠ dramatického kroužku  

Třída Krtečků v pátek 12.5. 2023 navštívila ZUŠ na tachovském zámku, kde se seznámila s dramatickým kroužkem a shlédla pohádky „O dvanácti měsíčkách" a „O Faustovi". Dětem se divadelní představení od žáků ZUŠ moc líbila. Děkujeme za...

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhl ve čtvrtek 4.5.2023 v prostředí mateřské školy, ve třídě krtků. Čekání si děti s rodiči krátily průzkumem prostředí a hrami podle svého výběru. Po celo dobu se všem podle potřeb věnovaly paní učitelky....

Plavecký výcvik 2023

V posledním březnovém týdnu v tomto školním roce děti ze tříd Krtečků a Rybiček zahájily plavecký výcvik. Seznámily se pravidly, které platí v budově bazénu a začaly se učit první důležité dovednosti ve vodě. Cestou mají děti možnost pozorovat, co se děje na ulici a...

24.4.2023 pohádka O víle Modrovlásce – kino Mže

V pondělí24.4.2023 se děti ze třídy Motýlků a Rybiček ocitly v pohádce o Matějovi, Andělce a o víle Modrovlásce, která splnila Matějovi 3 přání. Pohádka byla napínavá, ale také plná písniček i legrace. Děti radily při pohádce Matějovi i Andělce. Jak to v pohádkách...

14.4.2023 pohádka O pejskovi a kočičce – kino Mže

V pátek 14.4. 2024 navštívili Krtečci, Motýlci, Stonožky a mladší děti od Rybiček nový areál Mže, kde shlédli divadelní představení O pejskovi a kočičce, jak zachránili hrad. Děti mohly vidět příběh o pejskovi a kočičce, jak jednoho dne se rozhodnou ze svého...

4.4.2023 pečení cukroví na Velikonoce v DS Panorama Tachov

V úterý 4. dubna 2023 navštívily děti ze třídy Krtečků penzion Panorama, kde společně s babičkami vykrajovaly těsto a pekly perníčky za doprovodu pohádkových písní. Některé děti i pomohly seniorům vymalovat velikonoční obrázky a přitom sdělovaly své zážitky....

3.4.2023 divadlo Letadlo v MŠ – pohádka V korunách stromů

Divadlo Letadlo přijelo do naší MŠ dne 3.4. 2023 s pohádkou „ V korunách stromů – jaro". Dětem se líbily poutavé kulisy a kostýmy,  v kterých si i někteří zahráli. V pohádce zazněli melodické písničky a děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o...

29.3.2023 Děti z naší školky ve „velké škole“

Ve středu 29.3.2023 se nejstarší děti z naší školky vydaly do ZŠ Zárečná. Prohlédly si celou školu a také si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích. S nadšením odpovídaly na otázky při vyučování v prvních třídách, kde se setkaly se svými kamarády, kteří ještě...

27.3. a 28.3. 2023 Návštěva knihovny

V posledním březnovém týdnu děti ze tříd Krtečků a Rybiček navštívily městskou knihovnu. Seznámily se s prostředím knihovny, dozvěděly se o možnosti půjčování knih domů. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé vyprávění a také úkoly, které plnily ve skupinách....

20. 3. 2023 Pohádka v MŠ – Myšky neposedy

20. března 2023 se v naší školce hrála pohádka „ Myšky neposedy", Děti si divadelní představení užily díky veselým situacím. Pohádku provázely zábavné písničky. O legraci prostě nebyla nouze.

22.2.2023 – Karneval ve školce

Od rána 22.2.2023 bylo u nás ve školce veselo. Do tříd vstupovaly různé pohádkové bytosti, příšerky, ale i ty z filmů pro dospěláky – Hulk, Thor, Batman, Spider man, dokonce i predátor. Všichni jsme si karnevalové veselí užili, byli jsme překvapeni pestrostí...

10.1.2023 – Setkání s písničkou

V úterý 10.1.2023 jsme si společně zazpívali písničky při představení Setkání s písničkou, kde se objevila i vodní víla Žbluňka.

4.1.2023 – pohádka v MŠ – Sněhuláci o Vánocích 

Ve středu 4.1.2023 potěšili herci divadla Múza děti veselou pohádkou Sněhuláci o Vánocích, která se nemohla odehrát v prosinci 2022 kvůli nemoci herců. Všechny děti sledovaly děj a pohádka se líbila.

Přerušení provozu MŠ od 22.12.2022 do 30.12.2022

Dle §3 odst.2 vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude ve dnech 22.-30.12.2022 přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů. Zákonní zástupci dětí byli s tímto seznámeni na rodičovské schůzce dne 6.10.2022 (písemný...

Pečení cukroví v DS Panorama Úterý 29.11.2022

Tentokrát jsme se s dětmi z naší školky ze třídy rybiček vydali do Domova seniorů Panorama, abychom společně s babičkami a dědečky napekli vánoční cukroví. Podařilo se vše důležité. Společně jsme váleli těsto, vykrajovali a také ochutnávali upečené voňavé...

Výtvarná soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

Naše školka se účastnila výtvarné soutěže v Tachovské městské knihovně s několika výtvarnými pracemi, které děti společně vytvořily. Účast pro nás byla úspěšná, jeden ze stromečků byl oceněn diplomem a cenami pro děti včetně krásné knihy. Děkujeme pracovníkům knihovny...

„Hrajeme si v každém věku“

Společný projekt naší mateřské školy a Domova seniorů Panorama pokračuje i v letošním školním roce. 22.11.2022 nejstarší děti navštívily domov seniorů, aby společně se seniory prožily dopoledne u společenských her a tvořivých činností. Po celou dobu panovala příjemná...

Pohádka O nezbedné víle

V úterý 8. 11. 2022 měly děti z naší MŠ možnost shlédnout pohádku „O nezbedné víle" z divadélka Múza. Dětem se tato pohádka velice líbila. A to proto, že nechyběl humor, který mají nejraději. Mladší děti se seznámily s hudebními nástroji a ti...

Hudební pohádka O ptačím sněmu

Pohádka Ptačí sněm děti i učitelky velmi zaujala. Děti se seznámily poutavou formou s různými druhy ptáků, což bylo doprovázeno vážnou hudbou a líbezným zpěvem lidových písní. V pohádce byly využity vkusné rekvizity, děti byly do pohádky aktivně zapojeny a...

Nový školní rok 2022-23

Aktualizované informace ke školnímu roku 2022-23 najdou rodiče na našich webových stránkách a prostřednictvím emailů, které obdrží do konce srpna 2022. Seznamy, v kterých třídách se budou děti ve školním roce 2022-23 vzdělávat, budou vyvěšeny od pondělí 29.8.2022...