novinky ze školky:

Školní rok 2023-24

Informace k školnímu roku 2023-24 najdou rodiče na našich webových stránkách a prostřednictvím emailů, které obdrží do konce srpna 2023. Seznamy, v kterých třídách se budou děti ve školním roce 2023-24 vzdělávat, budou vyvěšeny od pondělí 28.8.2023 na všech...

Závěrečné besídky na rozloučenou se školním rokem

Na konci května a během června proběhly ve všech třídách besídky pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly. pohodové setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky. Děkujeme dětem i učitelkám jak vše...

Opékání buřtů, výlety do okolí

Během května a června si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ . Zároveň jsme uskutečnili i výlety do okolí. S baťůžkem s jídlem na posilněnou jsme se vydávali na Minerálku, kde jsme ochutnali pramen, mezi...

13.6.2023 – rozloučení s budoucími školáky

V úterý 13.6.2023 se loučily s mateřskou školou naše nejstarší děti. Po dvou letech proběhlo toto znovu v kině Mže, kde nám zástupci našeho městského úřadu připravili vše tak, aby rozloučení bylo opravdu slavnostní. Zazpívali nám děti z přípravky...

8.6.2023 – Hravě a bezpečně MŠ Pošumavská

Večtvrtek 8.6.2023 se 10 dětí ze třídy motýlků vydalo na dopravní hřiště do MŠ Pošumavská. Pro desetičlenné skupiny dětí ze všech tachovských školek byl připraven poučně zábavný program se zaměřením na dopravní výchovu a 1.pomoc. Bylo to příjemně strávené dopoledne....

7.6.2023 – návštěva ZUŠ

Nejstarší děti ze třídy Rybiček a Krtečků navštívily ve středu 7.6.2023 Základní uměleckou školu Tachov, kde měly možnost nahlédnout do studijních oborů. V literárně dramatickém oboru se zájmem zhlédly pohádku ,,Kocour v botách „. V tanečním oboru podpořily své...

1.6.2023 Den dětí

Ve slavnostní atmosféře s připomenutím výročí MŠ – 45 let se konala na naší zahradě oslava Dne dětí. Letos vše probíhalo za přítomnosti a aktivní účasti vedení a členů tachovského florbalového oddílu. Vše se vydařilo, děti , rodiče i přátelé MŠ odcházeli spokojeni,...

Opékání buřtů

Během května a prvních dní v červnu si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ v doprovodu dětské hudby, tance, soutěží a dalších her.

30.5.2023 – návštěva dopravního hřiště MŠ Pošumavská

V úterý 30.5. navštívily dětské dopravní hřiště v MŠ Pošumavská, kde měly možnost zapůjčení koloběžek a vozítek a zahrát si tak na řidiče se získáním vědomostí silničního provozu – poznávání dopravních značek, světelné křižovatky, kruhového objezdu a zmenšené modelové...

Závěrečné besídky na rozloučenou se školním rokem

Na konci května a začátku června proběhly ve všech třídách vystoupení dětí se svým programem pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly. Příjemné setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky....

24.5.2023 Děti zpívaly v domově seniorů

Ve středu 24.května děti ze třídy Rybiček přišly potěšit babičky a dědečky do Domova seniorů Panorama. Připravily si pro ně pásmo písní, básní a tanečků s jarní tématikou. Babičky a dědečkové si s dětmi zazpívali a společné chvíle si všichni užili...

12.5.2023 – návštěva ZUŠ dramatického kroužku  

Třída Krtečků v pátek 12.5. 2023 navštívila ZUŠ na tachovském zámku, kde se seznámila s dramatickým kroužkem a shlédla pohádky „O dvanácti měsíčkách" a „O Faustovi". Dětem se divadelní představení od žáků ZUŠ moc líbila. Děkujeme za...

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhl ve čtvrtek 4.5.2023 v prostředí mateřské školy, ve třídě krtků. Čekání si děti s rodiči krátily průzkumem prostředí a hrami podle svého výběru. Po celo dobu se všem podle potřeb věnovaly paní učitelky....

Plavecký výcvik 2023

V posledním březnovém týdnu v tomto školním roce děti ze tříd Krtečků a Rybiček zahájily plavecký výcvik. Seznámily se pravidly, které platí v budově bazénu a začaly se učit první důležité dovednosti ve vodě. Cestou mají děti možnost pozorovat, co se děje na ulici a...

24.4.2023 pohádka O víle Modrovlásce – kino Mže

V pondělí24.4.2023 se děti ze třídy Motýlků a Rybiček ocitly v pohádce o Matějovi, Andělce a o víle Modrovlásce, která splnila Matějovi 3 přání. Pohádka byla napínavá, ale také plná písniček i legrace. Děti radily při pohádce Matějovi i Andělce. Jak to v pohádkách...

14.4.2023 pohádka O pejskovi a kočičce – kino Mže

V pátek 14.4. 2024 navštívili Krtečci, Motýlci, Stonožky a mladší děti od Rybiček nový areál Mže, kde shlédli divadelní představení O pejskovi a kočičce, jak zachránili hrad. Děti mohly vidět příběh o pejskovi a kočičce, jak jednoho dne se rozhodnou ze svého...

4.4.2023 pečení cukroví na Velikonoce v DS Panorama Tachov

V úterý 4. dubna 2023 navštívily děti ze třídy Krtečků penzion Panorama, kde společně s babičkami vykrajovaly těsto a pekly perníčky za doprovodu pohádkových písní. Některé děti i pomohly seniorům vymalovat velikonoční obrázky a přitom sdělovaly své zážitky....

3.4.2023 divadlo Letadlo v MŠ – pohádka V korunách stromů

Divadlo Letadlo přijelo do naší MŠ dne 3.4. 2023 s pohádkou „ V korunách stromů – jaro". Dětem se líbily poutavé kulisy a kostýmy,  v kterých si i někteří zahráli. V pohádce zazněli melodické písničky a děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o...

29.3.2023 Děti z naší školky ve „velké škole“

Ve středu 29.3.2023 se nejstarší děti z naší školky vydaly do ZŠ Zárečná. Prohlédly si celou školu a také si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích. S nadšením odpovídaly na otázky při vyučování v prvních třídách, kde se setkaly se svými kamarády, kteří ještě...

27.3. a 28.3. 2023 Návštěva knihovny

V posledním březnovém týdnu děti ze tříd Krtečků a Rybiček navštívily městskou knihovnu. Seznámily se s prostředím knihovny, dozvěděly se o možnosti půjčování knih domů. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé vyprávění a také úkoly, které plnily ve skupinách....

20. 3. 2023 Pohádka v MŠ – Myšky neposedy

20. března 2023 se v naší školce hrála pohádka „ Myšky neposedy", Děti si divadelní představení užily díky veselým situacím. Pohádku provázely zábavné písničky. O legraci prostě nebyla nouze.

22.2.2023 – Karneval ve školce

Od rána 22.2.2023 bylo u nás ve školce veselo. Do tříd vstupovaly různé pohádkové bytosti, příšerky, ale i ty z filmů pro dospěláky – Hulk, Thor, Batman, Spider man, dokonce i predátor. Všichni jsme si karnevalové veselí užili, byli jsme překvapeni pestrostí...

10.1.2023 – Setkání s písničkou

V úterý 10.1.2023 jsme si společně zazpívali písničky při představení Setkání s písničkou, kde se objevila i vodní víla Žbluňka.

4.1.2023 – pohádka v MŠ – Sněhuláci o Vánocích 

Ve středu 4.1.2023 potěšili herci divadla Múza děti veselou pohádkou Sněhuláci o Vánocích, která se nemohla odehrát v prosinci 2022 kvůli nemoci herců. Všechny děti sledovaly děj a pohádka se líbila.

Přerušení provozu MŠ od 22.12.2022 do 30.12.2022

Dle §3 odst.2 vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude ve dnech 22.-30.12.2022 přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů. Zákonní zástupci dětí byli s tímto seznámeni na rodičovské schůzce dne 6.10.2022 (písemný...

Pečení cukroví v DS Panorama Úterý 29.11.2022

Tentokrát jsme se s dětmi z naší školky ze třídy rybiček vydali do Domova seniorů Panorama, abychom společně s babičkami a dědečky napekli vánoční cukroví. Podařilo se vše důležité. Společně jsme váleli těsto, vykrajovali a také ochutnávali upečené voňavé...

Výtvarná soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

Naše školka se účastnila výtvarné soutěže v Tachovské městské knihovně s několika výtvarnými pracemi, které děti společně vytvořily. Účast pro nás byla úspěšná, jeden ze stromečků byl oceněn diplomem a cenami pro děti včetně krásné knihy. Děkujeme pracovníkům knihovny...

„Hrajeme si v každém věku“

Společný projekt naší mateřské školy a Domova seniorů Panorama pokračuje i v letošním školním roce. 22.11.2022 nejstarší děti navštívily domov seniorů, aby společně se seniory prožily dopoledne u společenských her a tvořivých činností. Po celou dobu panovala příjemná...

Pohádka O nezbedné víle

V úterý 8. 11. 2022 měly děti z naší MŠ možnost shlédnout pohádku „O nezbedné víle" z divadélka Múza. Dětem se tato pohádka velice líbila. A to proto, že nechyběl humor, který mají nejraději. Mladší děti se seznámily s hudebními nástroji a ti...

Hudební pohádka O ptačím sněmu

Pohádka Ptačí sněm děti i učitelky velmi zaujala. Děti se seznámily poutavou formou s různými druhy ptáků, což bylo doprovázeno vážnou hudbou a líbezným zpěvem lidových písní. V pohádce byly využity vkusné rekvizity, děti byly do pohádky aktivně zapojeny a...

Nový školní rok 2022-23

Aktualizované informace ke školnímu roku 2022-23 najdou rodiče na našich webových stránkách a prostřednictvím emailů, které obdrží do konce srpna 2022. Seznamy, v kterých třídách se budou děti ve školním roce 2022-23 vzdělávat, budou vyvěšeny od pondělí 29.8.2022...

Hravě a bezpečně na Pošumajdě 13.6.2022

Ve školce se v pondělí 13.6.2022 hrála pohádka, ale parta 10 dětí ze třídy Krtečků měla jiné plány. Přijala pozvání p.ředitelky z MŠ Pošumavská, kde se konal program Hravě a bezpečně na Pošumajdě. Program nebyl soutěžní. Pro děti byly připravené hravé a...

13.6.2022 pohádka Čarodějná škola

Naposledy v tomto školním roce k nám v pondělí 13.6.2022 zavítalo Divadlo Múza, a to s pohádkou Čarodějná škola. Počasí nám přálo, a i tentokrát se hrálo na naší školní zahradě. Veselá pohádka děti i nás dospělé skvěle pobavila a všem se líbila. Malá čarodějnice...

Návštěva ZUŠ 9.6.2022

Nejstarší děti z naší školky navštívily 9.6.2022 Základní uměleckou školu. Pedagogové a děti ze ZUŠ pro ně připravili koncert, kde si děti poslechly velké množství hudebních nástrojů a dozvěděly se mnoho informací o hudbě a o hře na hudební nástroje. Naše děti měly...

Výlet na minerálku 8.6.2022

Ve středu 8.6.2022 si děti ze třídy Berušek vyrazily na jejich první výlet na Minerálku. Po cestě pozorovaly přírodu a různé broučky. Zahrály si pár her, které je bavily, zazpívaly písničku šnečkům, které po cestě potkaly a potom už musely jít na nádraží, protože se...

Výlet na minerálku motýlci 7.6.2022

Ani ranní déšť neodradil děti a dospěláky ze třídy motýlků v úterý 7.6.2022 z plánované výpravy na tachovskou minerálku. Už při přechodu pod sídlištěm do travnaté louky přestalo pršet a všechny děti mohly běžet vyšlapanou cestou přes celou louku. U pramene jsme se...

Výprava do historie 7.6.2022

Děti ze třídy Rybiček se vydaly v úterý 7.6.2022 na historická místa v našem městě. Prozkoumaly hradební opevnění a dověděly se mnoho zajímavých věcí o historii Tachova. Cestou dokonce potkaly i bílou paní, která se někdy zjevuje na tachovských hradbách. I když byla...

Florbalový trénink v naší školce 6.6.2022

Nejstarší děti z naší školy si v pondělí 6.6.2022 vyzkoušely, jak to vypadá na tréninku florbalového týmu. Do školky zavítali trenéři Florbalového klubu Tachov, aby dětem přestavili tento sport a zároveň, aby si děti mohly prožít část sportovního tréninku. Součástí...

Den dětí 31.5.2022

Po době covidové byl Den dětí na školní zahradě prostě skvělý! Počasí nám v úterý 31.5.2022 přálo – ani horko ani chladno, prostě akorát. Veselí bylo slyšet do dálky, děti si spolu se svými blízkými užily při plnění různých úkolů, které na ně čekaly v pohádkovém...

Opékání vuřtů, besídky květen, červen 2022

Postupně, jak je zvykem, si děti   ze všech tříd na naší zahradě během května a poloviny června vždy dopoledne opekly vuřty. Mňam, to byla dobrota. A pak jsme opékačku doplnili  spoustou her, pohybu, pozorováním hmyzu, radosti ze společnosti svých...

Vycházka k zahrádkám 5.5.2022

Ve čtvrtek 5.5.2022 děti ze třídy STONOŽeK absolvovaly vycházku k zahrádkám u minerálky. Pozorovaly spoustu stromů, keřů, květin a záhony se zeleninou. Poznaly všechny jarní květiny, které jsme se učili / pampeliška, modřenec, petrklíč, narciska,fialka,…/.Všichni jsme...

Hurá do školky

Ve dnech 26.-27. 4. 2022 se v naší školce konala akce ,,Hurá do školky“. Do třídy Berušek se přišli podívat budoucí předškoláčci. Měli možnost se seznámit s prostředím třídy, s učitelkami, pohrát si s hračkami, zazpívat si a prozkoumat zahradu. Rodičům byly...

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhl ve čtvrtek 5.5.2022 po dvou letech již v prostředí mateřské školy, a to ve třídě krtků. Čekání si děti krátily průzkumem prostředí a hrami podle svého výběru. Po celou dobu se všem podle potřeb věnovaly...

Knihovna – březen 2022

Nejstarší děti ze tříd Krtečků, Motýlků a Rybiček navštívily městskou knihovnu v průběhu měsíce března. Seznámily se s prostředím a atmosférou knihovny. Poslechly si pohádku, prohlédly si knihy a dozvěděly se pravidla knihovny. Někdo již knihovnu navštěvuje a knihy si...

Divadlo ve školce

Kohoutek je veliký hamoun, zhltne všechna zrnka a jedno mu zaskočí. Slepička běží pro vodu, aby mu zrníčko spláchla z krku do bříška, ale nožky má unavené. Děti jí však zpívají do kroku, objeví se i další pomocníci, a tak všechno dobře dopadne.Děti měly možnost...

Domov seniorů

V úterý 22.3.2022 děti ze třídy Rybiček navštívily Domov seniorů Panorama, aby potěšily babičky a dědečky. Předaly jim sluníčkový plakát se vzkazy, sluníčkovou knihu, kterou samy namalovaly i vymyslely. Všichni si společně užili krásnou jarní atmosféru s veselými...

Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 17.3.2022 se ve školce konal po delší době karneval. Děti se  proměnili v pohádkové bytosti - rytíře, princezny, spidermany, šašky, čaroděje, pistolníky, tanečnice, piráty, kovboje.. Veselo bylo ve všech třídách, hrála oblíbená hudba, soutěžilo se a...