V úterý 16.4.2024 byly děti ze třídy Rybiček pozvány do Domova seniorů Panorama na sportovní dopoledne, kde s babičkami a dědečky plnily úkoly na stanovištích a po splnění na ně čekala sladká odměna. Všichni jsme si to užili a těšíme se na příště.