V posledním březnovém týdnu děti ze tříd Krtečků a Rybiček navštívily městskou knihovnu. Seznámily se s prostředím knihovny, dozvěděly se o možnosti půjčování knih domů. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé vyprávění a také úkoly, které plnily ve skupinách. Na závěr měly možnost si prohlédnout obrázkové knihy. Děkujeme pracovnicím knihovny.