Vuřty

Opékání vuřtů, besídky květen, červen 2022 Postupně, jak je zvykem, si děti   ze všech tříd na naší zahradě během května a poloviny června vždy dopoledne opekly vuřty. Mňam, to byla dobrota. A pak jsme opékačku doplnili  spoustou her, pohybu, pozorováním hmyzu,...

Vycházka k zahrádkám 5.5.2022

Ve čtvrtek 5.5.2022 děti ze třídy STONOŽeK absolvovaly vycházku k zahrádkám u minerálky. Pozorovaly spoustu stromů, keřů, květin a záhony se zeleninou. Poznaly všechny jarní květiny, které jsme se učili / pampeliška, modřenec, petrklíč, narciska,fialka,…/.Všichni jsme...

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhl ve čtvrtek 5.5.2022 po dvou letech již v prostředí mateřské školy, a to ve třídě krtků. Čekání si děti krátily průzkumem prostředí a hrami podle svého výběru. Po celou dobu se všem podle potřeb věnovaly...

Hurá do školky

Ve dnech 26.-27. 4. 2022 se v naší školce konala akce ,,Hurá do školky“. Do třídy Berušek se přišli podívat budoucí předškoláčci. Měli možnost se seznámit s prostředím třídy, s učitelkami, pohrát si s hračkami, zazpívat si a prozkoumat zahradu. Rodičům byly...