Na konci května a začátku června proběhly ve všech třídách vystoupení dětí se svým programem pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly.

Příjemné setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky. Děkujeme dětem i učitelkám jak vše společně připravili a uskutečnili.