Na konci května a během června proběhly ve všech třídách besídky pro rodiče a všechny, koho si děti pozvaly.

pohodové setkání plné písní, básní, tanečků, dramatizace pohádek i dalších činností potěšilo i dojalo přítomné návštěvníky.

Děkujeme dětem i učitelkám jak vše společně připravili a uskutečnili.