Ve čtvrtek 5.5.2022 děti ze třídy STONOŽeK absolvovaly vycházku k zahrádkám u minerálky. Pozorovaly spoustu stromů, keřů, květin a záhony se zeleninou. Poznaly všechny jarní květiny, které jsme se učili / pampeliška, modřenec, petrklíč, narciska,fialka,…/.Všichni jsme byli nadšeni krásnou přírodou, přálo nám i počasí. Domluvili jsme se, že příště zkusíme dojít i na minerálku.