Dle §3 odst.2 vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude ve dnech 
22.-30.12.2022 přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů. Zákonní zástupci dětí byli s tímto seznámeni na rodičovské schůzce dne 6.10.2022 (písemný souhlas všech rodičů) a souhlasí.

Provoz MŠ bude zahájen 02.01.2023.