V posledním březnovém týdnu v tomto školním roce děti ze tříd Krtečků a Rybiček zahájily plavecký výcvik. Seznámily se pravidly, které platí v budově bazénu a začaly se učit první důležité dovednosti ve vodě. Cestou mají děti možnost pozorovat, co se děje na ulici a také můžou poznat důležitá a zajímavá místa v našem městě. První lekce proběhla v obou třídách s odvahou, radostí a s úspěchem.