Během května a prvních dní v červnu si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ v doprovodu dětské hudby, tance, soutěží a dalších her.