Během května a června si děti ze všech tříd postupně zpestřily slunečné dopoledne opékáním buřtů na zahradě MŠ .

Zároveň jsme uskutečnili i výlety do okolí. S baťůžkem s jídlem na posilněnou jsme se vydávali na Minerálku, kde jsme ochutnali pramen,

mezi zahrádky, zkusili jsme jízdu vlakem, vydali jsme se i na Mohylu. Stále víc chceme poznávat naše město.