Nejstarší děti z naší školky navštívily 9.6.2022 Základní uměleckou školu. Pedagogové a děti ze ZUŠ pro ně připravili koncert, kde si děti poslechly velké množství hudebních nástrojů a dozvěděly se mnoho informací o hudbě a o hře na hudební nástroje. Naše děti měly také možnost zhlédnout výstavu prací žáků z výtvarného oboru ZUŠ. Některé děti již ZUŠ navštěvují, pro některé to byla první návštěva. Pro zájemce se bude konat zápis do ZUŠ pro příští školní rok ve dnech 20.– 22.června 2022.