Ve čtvrtek 14.12.2023 děti ze třídy Krtečků zpívaly v Domově pro seniory Panorama pásmo zimních a vánočních písní a básní. Děti předaly babičkám vánoční přání, které vyrobily děti z celé MŠ. Babičky za vystoupení darovaly dětem ručně vyráběné panenky. Nakonec si děti s babičkami zatancovaly.