Nejstarší děti ze tříd Krtečků, Motýlků a Rybiček navštívily městskou knihovnu v průběhu měsíce března. Seznámily se s prostředím a atmosférou knihovny. Poslechly si pohádku, prohlédly si knihy a dozvěděly se pravidla knihovny. Někdo již knihovnu navštěvuje a knihy si půjčuje se starším sourozencem, pro někoho byla návštěva první zkušeností.