Společný projekt naší mateřské školy a Domova seniorů Panorama pokračuje i v letošním školním roce. 22.11.2022 nejstarší děti navštívily domov seniorů, aby společně se seniory prožily dopoledne u společenských her a tvořivých činností. Po celou dobu panovala příjemná a radostná atmosféra. Všichni si při společných hrách také vyprávěli mnoho zajímavých zážitků a sdíleli svou radost. Před odchodem jsme museli všem slíbit, že znovu přijdeme. Dalším setkáním bude společné pečení vánočního cukroví.