Nejstarší děti ze třídy Rybiček a Krtečků navštívily ve středu 7.6.2023 Základní uměleckou školu Tachov, kde měly možnost nahlédnout do studijních oborů. V literárně dramatickém oboru se zájmem zhlédly pohádku ,,Kocour v botách „. V tanečním oboru podpořily své vrstevníky při baletních prvcích. Připravený hudební program sledovaly děti s nadšením a žáky ZUŠ odměnily bouřlivým potleskem. Dětem se návštěva líbila.