Ve čtvrtek 7.3. 2024 byly děti ze třídy Motýlků pozvány do  Domova seniorů Panorama, kde s babičkami a dědečky prožily příjemné dopoledne při pečení velikonočních perníčků, kreslení , povídání a zpívání. Děti byly velmi spokojené a na rozloučení volaly „ Přijdeme zase“. 😊