Ve středu 24.května děti ze třídy Rybiček přišly potěšit babičky a dědečky do Domova seniorů Panorama. Připravily si pro ně pásmo písní, básní a tanečků s jarní tématikou. Babičky a dědečkové si s dětmi zazpívali a společné chvíle si všichni užili v dobré náladě a s úsměvem na tváři. Děti z celé školky připravily pro všechny seniory malé dárečky, které udělaly velkou radost. Spolupráce s domovem seniorů trvá už mnoho let a jarní vystoupení je jedna ze stálých tradic. Společné akce dětí a seniorů budou součástí našich plánů i nadále. Těšíme se na další setkání.