Pohádka Ptačí sněm děti i učitelky velmi zaujala. Děti se seznámily poutavou formou s různými druhy ptáků, což bylo doprovázeno vážnou hudbou a líbezným zpěvem lidových písní. V pohádce byly využity vkusné rekvizity, děti byly do pohádky aktivně zapojeny a nadšeně spolupracovaly. Děkujeme.