Ve slavnostní atmosféře s připomenutím výročí MŠ – 45 let se konala na naší zahradě oslava Dne dětí. Letos vše probíhalo za přítomnosti a aktivní účasti vedení a členů tachovského florbalového oddílu. Vše se vydařilo, děti , rodiče i přátelé MŠ odcházeli spokojeni, děti samozřejmě s dárkem. Děkujeme oddílu florbalu. 😊