Dne 20.12.2023 schválila Rada města Tachova na schůzi č.28 usnesením č.704 a), b) návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 Mateřské školy Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace.

Schválený rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 až 2026 zveřejňuje Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace dle § 28 a) odstavce 2) a 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Oba dokumenty naleznou zákonní zástupci dětí a veřejnost v oddíle PRO RODIČE.