Home   PRO DĚTI   AKTIVITY

AKTIVITY

Školní a mimoškolní aktivity ve školním roce 2020– 21

říjen

 • návštěva knihovny – rybky, krtci
 • návštěva dopravního a víceúčelového hřiště MŠ Pošumavská dle plánu

listopad

 • úklid školní zahrady s dětmi a rodiči
 • příprava na Vánoce

prosinec

 • mikulášská nadílka 5.12.2019
 • vánoční pečení
 • vánoční nadílka
 • vánoční koledování, vystoupení, tvoření s posezením
 • návštěva Muzea Českého lesa Tachov – krtci, rybky

leden

 • pohádka pro děti hraná učitelkami MŠ

únor

 • karneval v MŠ – dopolední program
 • malý koncert pro děti a s dětmi– učitelky hrají dětem – kytara, klavír, flétna, harmonika, kontrabas

březen

 • příprava na Velikonoce

duben

 • příprava na Den matek
 • oslava Dne země
 • plavecký kurz pro nejstarší děti

květen

 • oslava Dne matek
 • návštěva ZUŠ Tachov

červen

 • oslava Dne dětí – zábavné odpoledne na školní zahradě
 • rozloučení budoucích školáčků s MŠ na Městském úřadě Tachov 18.6.2020 rybky, krtci
 • návštěva tachovského zámku – krtci, rybky, motýlci, stonožky
 • opékání buřtíků na školní zahradě
 • sportovní den
 • výlet dle domluvy – jednotlivé třídy