Home   Archive by category 'pro rodiče'

Category Archives: pro rodiče

Uzavření MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Z rozhodnutí zřizovatele a vedení MŠ bude z provozních důvodů od 17.2.2021 do 19.2.2021 MŠ uzavřena. Děkujeme za pochopení


Informace k Zápisu do MŠ pro školní rok 2021-22

Informace k Zápisu do MŠ pro školní rok 2021-22 naleznete na našem webu v oddíle PRO RODIČE.


Přerušení provozu MŠ od 23.12.2020 do 31.12.2020

Provoz MŠ dle §3 odst.2 vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude ve dnech 23. – 31.12.2020 přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů. Zákonní zástupci dětí byli s tímto seznámeni k 31.10. 2020 (písemný souhlas všech rodičů) a souhlasí. Provoz MŠ bude zahájen 04.01.2021.


Listopad, prosinec 2020

Provoz a vzdělávání v naší MŠ probíhá od začátku školního roku neomezeně. Omezili jsme pouze hromadné aktivity. V současné době se již pomalu chystáme na adventní čas, který budeme prožívat s dětmi v soukromí svých tříd. Spoustu činností, které s dětmi provádíme lze shlédnout na našem facebooku.


Vzdělávací web MŠ + Povinné předškolní vzdělávání

Mnoha dětí v naší MŠ se týká POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.Zejména z těchto důvodů vznikl v minulém školním roce vzdělávací web, je formou distančního předškolního vzdělávání a stále je k dispozici všem rodičům dětí naší MŠ.Paní učitelky ze všech tříd průběžně publikují nové příspěvky.Připomínáme, že jednotlivé kategorie se vzájemně prolínají a doplňují, příspěvky nelze vždy jednoznačně přiřadit ke konkrétní kategorii, ať už věkové nebo i obsahové. Můžete s dětmi
více


Informace Covid – 19 pro rodiče

Vzhledem k aktuální situaci se pochopitelně ani naší MŠ nevyhýbá zvýšené riziko nákazy. Děkujeme všem, že dodržujete nastavená opatření, která pomáhají chránit vaše děti, všechny zaměstnance MŠ a potažmo rodiny vaše i naše.   Děkujeme rodičům, kteří nám zodpovědně sdělují výskyt příznaků onemocnění, či karanténu v rodině. Vážíme si toho.   Chceme vás upozornit na možné situace, které v souvislostech s aktuálním děním pravděpodobně budou nastávat:Budeme vždy za všech okolností zajišťovat péči a bezpečí vašich
více


Školní rok 2020-21

Začátek školního roku 2020-21 se blíží a naše MŠ je již připravena na jeho zahájení. V novém školním roce nadále pracuje v MŠ chůva pro dvouleté děti, pokračuje vzdělávání holčičky s podpůrným opatřením za podpory asistenta pedagoga. Dochází mimo jiné i k významné změně. Vzhledem k nižšímu počtu nejmladších dětí v mateřské škole se ve školním roce 2020 – 21 mění třída stonožek (původně věk. skupina 3 – 4 roky)
více


Červen 2020 – 10.6.2020 – Výsledky přijímacího řízení Zápisu do MŠ

Výsledky přijímacího řízení po Zápisu do MŠ ve dnech 2.5.2020-16.5.2020 naleznou zákonní zástupci dítěte (dále rodiče) od 10.6.2020 v oddíle PRO RODIČE na webu MŠ a na vstupních dveřích žluté budovy Mateřské školy ve Stadtrodské ulici. Schůzka rodičů nových dětí proběhne koncem měsíce srna 2020. Rodiče obdrží pozvánku.


Poděkování

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci, pochopení v těchto nevšedních dnech. Informace k prázdninovému provozu v naší MŠ jsou zaslány prostřednictvím třídních emailů. Připomínáme využívání webu pro předškolní vzdělávání v naší MŠ.


Provoz MŠ v letních měsících

Letní provoz mateřských škol ve městě, rozpis a informace najdete na internetových stránkách města v sekci „Školy a školská zařízení“ a našem webu v oddíle PRO RODIČE.