8.6.2021 – Výsledky Zápisu do MŠ

Výsledky přijímacího řízení po Zápisu do MŠ ve dnech 2.5.2021-16.5.2021 naleznou zákonní zástupci dítěte (dále rodiče) od 8.6.2021 v oddíle PRO RODIČE na webu MŠ a na vstupních dveřích žluté budovy Mateřské školy ve Stadtrodské ulici. Schůzka rodičů nových dětí proběhne koncem měsíce srpna 2021 –  vše vzhledem k situaci Covid 19.Rodiče obdrží pozvánku, případné změny mohou nastat, informace však budou podány vždy – emailem, telefonicky.
více


1. června – oslava Dne dětí

Všechny děti oslavily svůj svátek v rámci své třídy.Z každé části zahrady se ozýval smích. Děti zde měly připravený zábavný program.Nejmladší děti si svůj den užily výletem na minerálku a zvládly hravě i takovou dálku.A hlavně nám přálo počasí plné slunce. Domů všichni odcházeli s drobným dárkem.


Květen 2021

Měsíc květen uběhl jako voda a děti si užívají činností v MŠ, her plnou měrou. Jsou šťastné, že se shledaly s kamarády. Bohatě se využívá pohyb a pobyt na školní zahradě. Není ani znát, že jsme se 2 měsíce pohromadě neviděli.


Znovu otvíráme :)

Dne 26.4.2021 se znovu otevřely dveře budov naší mateřské školy pro všechny děti. Všude vládla atmosféra radosti ze shledání, někde ukápla slzička, která se během chvilky ztratila. Přejeme nám všem, aby příští dny probíhaly nadále v pohodě, v překonávání i nepříjemností a ve vzájemném posílení.


Aktuálně

V době přerušení provozu MŠ proběhlo malování třídy Berušek a vstupní chodby v patrové budově. V nejbližších dnech se budou instalovat myčky na nádobí ve dvou přípravných kuchyňkách, ke kterým byl zajištěn přívod elektřiny.  Děkujeme rodičům předškoláků za spolupráci a zodpovědnost při plnění povinného předškolního vzdělávání distanční formou a všem ostatním rodičům a dětem, že navštěvují naše vzdělávací webové stránky. 


Informace k Zápisu do MŠ pro školní rok 2021-22

Informace k Zápisu do MŠ pro školní rok 2021-22 naleznete na našem webu v oddíle PRO RODIČE.


Přerušení provozu MŠ od 23.12.2020 do 31.12.2020

Provoz MŠ dle §3 odst.2 vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude ve dnech 23. – 31.12.2020 přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů. Zákonní zástupci dětí byli s tímto seznámeni k 31.10. 2020 (písemný souhlas všech rodičů) a souhlasí. Provoz MŠ bude zahájen 04.01.2021.


Listopad, prosinec 2020

Provoz a vzdělávání v naší MŠ probíhá od začátku školního roku neomezeně. Omezili jsme pouze hromadné aktivity. V současné době se již pomalu chystáme na adventní čas, který budeme prožívat s dětmi v soukromí svých tříd. Spoustu činností, které s dětmi provádíme lze shlédnout na našem facebooku.


Vzdělávací web MŠ + Povinné předškolní vzdělávání

Mnoha dětí v naší MŠ se týká POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.Zejména z těchto důvodů vznikl v minulém školním roce vzdělávací web, je formou distančního předškolního vzdělávání a stále je k dispozici všem rodičům dětí naší MŠ.Paní učitelky ze všech tříd průběžně publikují nové příspěvky.Připomínáme, že jednotlivé kategorie se vzájemně prolínají a doplňují, příspěvky nelze vždy jednoznačně přiřadit ke konkrétní kategorii, ať už věkové nebo i obsahové. Můžete s dětmi
více


Informace Covid – 19 pro rodiče

Vzhledem k aktuální situaci se pochopitelně ani naší MŠ nevyhýbá zvýšené riziko nákazy. Děkujeme všem, že dodržujete nastavená opatření, která pomáhají chránit vaše děti, všechny zaměstnance MŠ a potažmo rodiny vaše i naše.   Děkujeme rodičům, kteří nám zodpovědně sdělují výskyt příznaků onemocnění, či karanténu v rodině. Vážíme si toho.   Chceme vás upozornit na možné situace, které v souvislostech s aktuálním děním pravděpodobně budou nastávat:Budeme vždy za všech okolností zajišťovat péči a bezpečí vašich
více