Home   pro rodiče   Informace Covid – 19 pro rodiče

Informace Covid – 19 pro rodiče

Vzhledem k aktuální situaci se pochopitelně ani naší MŠ nevyhýbá zvýšené riziko nákazy. Děkujeme všem, že dodržujete nastavená opatření, která pomáhají chránit vaše děti, všechny zaměstnance MŠ a potažmo rodiny vaše i naše.  

Děkujeme rodičům, kteří nám zodpovědně sdělují výskyt příznaků onemocnění, či karanténu v rodině. Vážíme si toho.  

Chceme vás upozornit na možné situace, které v souvislostech s aktuálním děním pravděpodobně budou nastávat:
Budeme vždy za všech okolností zajišťovat péči a bezpečí vašich dětí, přesto bude docházet v nutných případech k různým organizačním a provozním změnám. Děkujeme vám za jejich pochopení, přijímání a respektování.  

Dále připomínáme také to, že jakmile by se u vašeho dítěte vyskytly příznaky onemocnění, budeme vás neprodleně telefonicky kontaktovat. MŠ je povinna zajistit izolaci dítěte od ostatních, zajistit mu dohled a kontaktovat zákonné zástupce. Proto, prosíme, nezapomínejte nahlašovat změny telefonních čísel.

 

Comments are closed.