Home   2017   Leden

Monthly Archives: Leden 2017

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

Vážení rodiče, Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace naleznete na našich webových stránkách po nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Tachova, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tachov.  V Tachově 16.01.2017 Zuzana Haníková, ředitelka MŠ


17.1.2017 divadlo Úsměv v MŠ

Dne 17.1. 2017 nás navštívilo divadlo Úsměv s aktuální pohádkou „ Bába chřipka, dědek kašel“. Dětem se pohádka moc líbila, zvláště kvůli pěkným loutkám a veselým písničkám. Připomněly si, jak se starat o své zdraví, oblékat se podle počasí a zdravě jíst.


Zima v naší MŠ

Tak už je po Vánocích a my jsme opět odpočatí ve školce. Jsme moc rádi, že se paní Zima umoudřila a nadělila nám trochu toho sněhu. Chodíme teď moc rádi ven, kde stavíme sněhuláky, kloužeme se , koulujeme a dovádíme. Nezapomínáme ani na naše malé kamarády ptáčky, kterým pravidelně sypeme různé dobroty, které i samy přineseme.