Home   2013   Prosinec

Monthly Archives: Prosinec 2013

přerušení provozu o vánočních svátcích

Vážení rodiče,  po dohodě s vámi bylo na rodičovské schůzce dne 24.09.2013 odsouhlaseno, že ve dnech 23., 27., 30., a 31.12.2013 bude přerušen provoz MŠ. Provoz MŠ začne ve čtvrtek 02.01.2014. Děkujeme, za kolektiv MŠ ředitelka MŠ, Zuzana Haníková


poděkování sponzorům

Děkujeme firmě IGRO s.r.o. Tachov za finanční dar ve výši 10 000,00 Kč,  Autolakovna Petr Joselevič 1 000,00 Kč, Zbyňku Nussbauerovi a Železářství Tachov 2 000,00 Kč.


pohádka v MŠ

20.11.2013 se hrála ve školce dětem pohádka „O rytíři Ondřeji“. Děti se zapojovaly do pohádky, byly pozorné a pěkně spolupracovaly s hercem. Těšíme se na další pohádku, která nás čeká 05.03.2014  a jmenuje se „O víle Oharce“.


koncert Pavla Nováka

4.11.2013 se pobavily děti od krtečků, motýlků i rybek na koncertě Pavla Nováka. Pořad „Od čerta k Ježíškovi“ se dětem líbil. Děti si připomněly tradice, zvyky předvánočního i vánočního času, společně si zazpívaly i zatančily


Oslavy výročí MŠ

35 let je v životě lidském krásný věk, lidé zrají a moudří, ale může to být i naopak. Budovy mají také svůj věk a je to podobné jako u lidí. U budovy školky můžeme klidně říci, že školička je stále krásnější a věk jí na přitažlivosti určitě neubírá. Za 35 let existence MŠ sem docházelo přes 1400 dětí, pracovalo 33 učitelek, 5 ředitelek, 3 vedoucí
více